PGS.TS Đinh Trọng Thịnh dùng từ "dị biệt" cho diễn biến xăng dầu năm 2022

Sau hàng chục năm theo dõi diễn biến xăng dầu, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh đánh giá 2022 là năm "dị biệt", "độc đáo" của xăng dầu, không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới.
Mới nhất