video cùng chuyên mục

Paddy Sun - "Sunflower" (Bản gốc năm 2009)

Clip "Sunflower" được Paddy Sun đăng tải lên nền tảng chia sẻ video hồi năm 2009 đã tạo thành hiện tượng đối với cộng đồng mạng, trong đó có cộng đồng mạng Việt Nam.