Ông Trump và ông Kim phát biểu trước truyền thông sau cái bắt tay lịch sử

Ông Trump và ông Kim phát biểu trước truyền thông sau cái bắt tay lịch sử (Video: Bộ Ngoại giao Mỹ) (đọc thêm)