Về trang chủ

Ông Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng Bộ GD&ĐT trả lời về "độ vênh" của đề thi.

Ông Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng Bộ GD&ĐT
Dân trí
Đang xem
Ông Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng Bộ GD&ĐT trả lời về "độ vênh" của đề thi.
07:35

Ông Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng Bộ GD&ĐT trả lời về "độ vênh" của đề thi.

Mới nhất