Ông Nguyễn Đức Thắng gửi lời cảm ơn bạn đọc Báo Dân trí

Video: Ông Nguyễn Đức Thắng- Chủ tịch UBND xã Sơn Giang gửi lời cảm ơn bạn đọc Báo Dân trí đã sẻ chia với mẹ con chị Chinh.
Mới nhất