Ông Lê Hải Trà trả lời về kế hoạch giảm nghẽn trên HSX

"Với tất cả những phân tích, đánh giá, khảo sát cụ thể thì FPT đang tự tin đưa ra một giải pháp đâu đó khoảng 3 đến 4 tháng. Hiện nay chúng tôi đang đặt một cái kế hoạch tương đối là tham vọng. Chúng tôi gọi là kế hoạch 100 ngày" - ông Lê Hải Trà cho biết.
Mới nhất