Ông Huỳnh Quang Liêm phát biểu

Ông Huỳnh Quang Liêm - Phó tổng Giám đốc tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam phát biểu chia sẻ và phát động giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2020 (đọc thêm)