Ông Hoàng Văn Dũng - Chủ tịch ABAC Việt Nam chia sẻ các nội dung khuyến nghị ABAC thống nhất trình lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC

Ông Hoàng Văn Dũng - Chủ tịch ABAC Việt Nam chia sẻ các nội dung khuyến nghị ABAC thống nhất trình lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC (đọc thêm)