Ông Đậu Trường Sơn - Chủ Tịch UBND thị trấn Tân Kỳ khẳng định: Phía chính chính quyền không nhận được một thông báo nào cũng như việc bàn giao thi thể nạ nhân.

Ông Đậu Trường Sơn - Chủ Tịch UBND thị trấn Tân Kỳ khẳng định: Phía chính chính quyền không nhận được một thông báo nào cũng như việc bàn giao thi thể nạ nhân. (đọc thêm)