Ông Đặng Hoa Nam - Cục Trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) nhận định về việc xếp hạng các quốc gia phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

Ông Đặng Hoa Nam - Cục Trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) nhận định về việc xếp hạng các quốc gia phòng chống xâm hại tình dục trẻ em. (đọc thêm)