Ông Cù Hải Long, Tổng Giám đốc Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu

Ông Cù Hải Long, Tổng Giám đốc Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu (Công ty Bình Triệu), chủ đầu tư dự án Richmond City cho rằng, việc mở đường vào trường Mầm non 26 là không có cơ sở pháp lý.
Mới nhất