Về trang chủ

Ở vùng nước mặn nhất thế giới xác chim chết từ lâu nhưng không phân hủy

Với độ mặn còn cao hơn cả Biển Chết, đây cũng là vùng nước mặn nhất thế giới tới mức chết chóc. Đọc thêm
Dân trí
Đang xem
Ở vùng nước mặn nhất thế giới xác chim chết từ lâu nhưng không phân hủy
07:01

Ở vùng nước mặn nhất thế giới xác chim chết từ lâu nhưng không phân hủy

Mới nhất