video cùng chuyên mục

Ở vùng nước mặn nhất thế giới xác chim chết từ lâu nhưng không phân hủy

Với độ mặn còn cao hơn cả Biển Chết, đây cũng là vùng nước mặn nhất thế giới tới mức chết chóc.