Ở trong nhà nhiều tuần liền vì virus corona, người Trung Quốc đã “chống chán” như thế nào?

Sự bùng phát của dịch phổi do virus corona đã khiến nhiều người dân Trung Quốc gần như chôn chân trong nhà từ trước Tết đến nay. Vậy họ đã làm gì để “chống chán” trong hàng tuần liền không thể ra ngoài? (đọc thêm)