video cùng chuyên mục

Nút giao Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh dần thành hình

Hàng chục công nhân ngày đêm làm việc để tăng tốc, hoàn thiện nút giao Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh trước Tết Dương lịch, đây là một phần của dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.