video cùng chuyên mục

Nuomi nhắc Guanlin làm bài tập khi nghe thấy tiếng chân chủ

Khoảnh khắc chó Nuomi sủa, ra hiệu cho cô bé Guanlin biết bố về để tắt TV, làm bài tập khiến cộng đồng thích thú.