video cùng chuyên mục

Nước mắt vợ chồng già bên tài sản tích cóp cả đời bị bão Noru đánh sập

Căn nhà với 3 thế hệ, 8 thành viên sinh sống đã bị bão Noru đánh sập chỉ sau một đêm. Bà Văn Thị Xê (68 tuổi) khóc nghẹn bên tài sản tích cóp cả đời nay mất trắng.