Núi lửa Aso phun trào khói bụi cao 3,5 km, Nhật cảnh báo người dân

Núi lửa Aso ở Nhật Bản đã "thức giấc" và phun trào cột khói bụi cao tới 3,5 km, đánh dấu lần phun trào dữ dội nhất kể từ năm 2019.
Mới nhất