video cùng chuyên mục

Nữ sinh Hàn Quốc theo đuổi tiếng Việt để sống ở Việt Nam

Nữ sinh người Hàn Quốc cho rằng tiếng Việt là ngôn ngữ khó nhất. Vì tình yêu với Việt Nam, cô không ngừng trau dồi vốn tiếng Việt.