video cùng chuyên mục

Nữ công nhân xa quê: Lời hứa 10 năm "con sẽ về đón Tết…" vẫn chưa thực hiện

Từ 10 năm nay, lúc nào chị Triệu Thị Hằng cũng tự hứa với bản thân "năm sau sẽ về quê ăn Tết cùng gia đình" nhưng lại chưa một lần thực hiện được.