NSND Hồng Vân và NSƯT Kim Tử Long tranh cãi về quan niệm hạnh phúc trong hôn nhân.

NSND Hồng Vân và NSƯT Kim Tử Long tranh cãi về quan niệm hạnh phúc trong hôn nhân trong "Tinh hoa hội tụ". (đọc thêm)