Về trang chủ

Nông dân thắng lớn, đút túi cả trăm triệu đồng nhờ trồng sen lấy hạt

Nhờ chuyển đổi mô hình từ lúa sang trồng sen lấy hạt mà gia đình ông Nguyễn Văn Phát (Lý Nhân, Hà Nam) đút túi mỗi năm khoảng 300 triệu đồng.
Dân trí
Đang xem
Nông dân thắng lớn, đút túi cả trăm triệu đồng nhờ trồng sen lấy hạt
01:04

Nông dân thắng lớn, đút túi cả trăm triệu đồng nhờ trồng sen lấy hạt

Mới nhất