Nông dân căng mình cứu cam đặc sản vụ Tết

Sau mưa lũ kéo dài, những quả cam đặc sản tiến Vua của Nghệ An rụng đầy gốc, thiệt hại khoảng 1/3 sản lượng. Với giá trung bình 50 nghìn đồng/quả, nông dân vùng cam Xã Đoài đang căng mình cứu cam cho vụ Tết Nguyên đán sắp Tết. (đọc thêm)