Nông dân Bắc Giang tất bật vào vụ thu hoạch vải

Vựa vải Bắc Giang đang vào vụ thu hoạch. Tại trung tâm thị trấn Chũ (huyện Lục Ngạn), mỗi ngày có hàng nghìn xe chở vải từ các nơi đổ vể đây tiêu thụ. (đọc thêm)