Nỗi đau của người mẹ già khi phải nhốt con suốt 10 năm

Con lên cơn tâm thần hết đánh mẹ “thừa sống thiếu chết” lại phá đồ đạc, bỏ đi, không còn cách nào khác, bà Huề đành phải nhốt 2 đứa con vào trong phòng kín, suốt 10 năm chưa một lần mở cửa.
Mới nhất