Niềm vui từ bạn đọc Dân trí đến với cô bé bị tim, câm điếc bẩm sinh, hỏng hai mắt

Niềm vui từ bạn đọc Dân trí đến với cô bé bị tim, câm điếc bẩm sinh, hỏng hai mắt (đọc thêm)