Những người "thổi hồn" cho trang sức

Vàng có đẹp vàng phải thử lửa, nghệ nhân kim hoàn có thành danh thì chữ tín luôn nằm trên đầu. (đọc thêm)