video cùng chuyên mục

Những người lưu giữ nghệ thuật hát bội

Hát bội không còn nhiều người biết đến, nhưng những người nghệ sĩ nặng lòng với nghề vẫn cố gắng duy trì.