Những động thái lên án của cộng đồng mạng có bị xem là xúc phạm người khác

Chúng ta cần biết rằng: “Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật” (Nguyên tắc suy đoán vô tội). (đọc thêm)