Những cột đá hàng trăm nghìn năm tuổi

Những cột đá lạ mắt này đã "ẩn mình" trong thời gian dài cho đến khi những đợt sóng của hồ bắt đầu khoét sâu vật liệu mềm hơn ở chân vách đá.
Mới nhất