Những công trình tiền tỷ đồng mới đầu tư xây dựng đã bỏ hoang

Trên địa bàn huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) tồn tại nhiều công trình được đầu tư xây dựng với kinh phí hàng tỷ đồng, vừa đưa vào sử dụng chưa được bao lâu đã phải bỏ hoang.
Mới nhất