Như Khôi phiên dịch cho bài phát biểu của NSND Lệ Ngọc Diễn tại Festival Phong trào vì hòa bình thế giới

Như Khôi phiên dịch cho bài phát biểu của NSND Lệ Ngọc Diễn tại Festival Phong trào vì hòa bình thế giới "Không bằng sức mạnh mà bằng nghệ thuật" (đọc thêm)