video cùng chuyên mục

Nhóm nhân viên đu dây thoát khỏi đám cháy ở Sài Gòn

Phát hiện hoả hoạn, các nhân viên công ty in vải hốt hoảng đu dây từ tầng 3 xuống đất để thoát khỏi đám cháy.