Về trang chủ

Nhóm bạn trẻ ở Đà Nẵng từ tay muối dưa cải gởi đến những hoàn cảnh khó khăn

Những ngày này, một nhóm bạn trẻ ở TP Đà Nẵng đã tự tay muối hàng trăm hộp dưa cải gửi đến những hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid-19.
Dân trí
Đang xem
Nhóm bạn trẻ ở Đà Nẵng từ tay muối dưa cải gởi đến những hoàn cảnh khó khăn
01:49

Nhóm bạn trẻ ở Đà Nẵng từ tay muối dưa cải gởi đến những hoàn cảnh khó khăn

Mới nhất