Nhiều phòng học sắp sập, thầy và trò lo ngay ngáy

Sau hoàn lưu bão số 5 vừa qua cũng là khoảng thời gian chấm dứt tuổi thọ của nhiều phòng học của ngôi trường đã 40 năm tuổi. Đó là trường tiểu học Quang Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An).
Mới nhất