Nhiều ngày "phơi mặt" không bán nổi hoa, tiểu thương "khóc thét" lo mất Tết

Hơn 3 ngày đậu ghe ở bến Bình Đông nhưng chỉ vài khách hỏi mua hoa khiến ông Hòa buồn ra mặt. Nhiều khả năng, năm nay ông Hòa sẽ "mất tết" và thua lỗ gần 500 triệu đồng.
Mới nhất