Nhiều cây gỗ rừng tự nhiên bị chặt hạ

Đây là khu rừng tự nhiên thuộc tiểu khu 758. Dù có đến 2 xã nhận quản lý, nhưng một diện tích rừng không nhỏ tại đây đã bị tàn phá. Các cây gỗ lớn lại bị xẻ, lấy đi hết các hộp gỗ, chỉ còn phần bìa, vỏ lãi bên ngoài.
Mới nhất