video cùng chuyên mục

Nhân viên Liên Hợp Quốc vệ sinh bục phát biểu của các nhà lãnh đạo

Chiếc micro đặt trên bục phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York được chuẩn bị kỹ lưỡng để ngăn nguy cơ phát tán dịch bệnh.