Nhân viên Liên Hợp Quốc vệ sinh bục phát biểu của các nhà lãnh đạo

Chiếc micro đặt trên bục phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York được chuẩn bị kỹ lưỡng để ngăn nguy cơ phát tán dịch bệnh.
Mới nhất