Nhầm đường, ôtô quyết rẽ trái trên cầu Chương Dương

Lỡ đi nhầm vào đường dẫn lên cầu Chương Dương (Hà Nội), tài xế xe Toyota Vios lại thêm một lần sai lầm nữa khi không nhìn thấy biển cấm rẽ trái ở đầu cầu...
Mới nhất