video cùng chuyên mục

Nguyên tắc 911 khi uống rượu bia được chia sẻ bởi luật sư Phan Vũ Tuấn.

Nói về quan điểm của bản thân trong việc uống bia rượu, luật sư Phan Vũ Tuấn đã chia sẻ cùng bạn đọc nguyên tắc 911 để có thể sử dụng bia rượu một cách hợp lý, có giới hạn.