Người trồng rau sẵn sàng nhổ bỏ nông sản để... dập dịch

Mất 80% thị trường tiêu thụ rau xanh, mức bán lẻ cũng rất dè dặt do dịch Covid-19. Dù vậy người trồng rau Nghệ An vẫn không kêu ca, sẵn sàng ăn cơm nước mắm, miễn dịch sớm được khống chế. (đọc thêm)