Người trồng mía ở Phú Yên lâm vào cảnh khó khăn

video đính kèm (đọc thêm)