"Người rừng" Hồ Văn Lang sau 7 năm về làng

Gặp ai anh Hồ Văn Lang cũng cười. Nụ cười thường trực trên môi là cách “người rừng” từng ở trong rừng sâu hơn 40 năm giao tiếp với mọi người.
Mới nhất