Người mẹ khuyết tật và hai con thơ được bạn đọc giúp đỡ hơn 100 triệu đồng

Người mẹ nghèo xúc động khi đón nhận món nhận quà bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ, giờ đây, mẹ con chị đã có thêm động lực để vững bước trên chặng đường sắp tới.
Mới nhất