Về trang chủ

Người dân tụ tập ăn Tết trong mùa dịch liệu có vi phạm pháp luật?

Việc tụ tập ăn Tết trong mùa dịch có thể sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 80 triệu đồng.
Dân trí
Đang xem
Người dân tụ tập ăn Tết trong mùa dịch liệu có vi phạm pháp luật?
02:33

Người dân tụ tập ăn Tết trong mùa dịch liệu có vi phạm pháp luật?

Mới nhất