video cùng chuyên mục

Người dân Truông Bồn kể về những ngày tháng nhường cơm sẻ áo cho đại đội TNXP 317 chống Mỹ cứu nước

Bà Nguyễn Thị Hồng kể về những ngày tháng Đại đội TNXP 317 chống Mỹ cứu nước ở trong nhà mình.