Người dân TP Vinh đổ đến Quảng trường Hồ Chí Minh theo dõi chương trình nghệ thuật "Chào năm mới Mậu Tuất 2018"

Người dân TP Vinh đổ về Quảng trường Hồ Chí Minh theo dõi chương trình nghệ thuật "Chào năm mới Mậu Tuất 2018"
Mới nhất