Người dân sống quanh công ty Kwong Lung – MeKo đang khổ sở vì nạn "giặc ruồi"

Người dân sống quanh công ty Kwong Lung – MeKo đang khổ sở vì nạn "giặc ruồi"
Mới nhất