Người dân "sống dở chết dở" dù đã được Toà án tuyên thắng kiện chính quyền

Người dân "sống dở chết dở" dù đã được Toà án tuyên thắng kiện chính quyền (đọc thêm)