Người dân Quảng Nam ra Đà Nẵng tổ chức sửa xe hư hỏng do mưa ngập lịch sử

Nghe thông tin Đà Nẵng ngập khiến hàng nghìn xe máy bị hư hỏng, nhóm thợ sửa xe ở huyện Nông Sơn (Quảng Nam) đã tập hợp, rủ nhau "xuống núi" sửa xe miễn phí.
Mới nhất