Người đàn ông say rượu mò vào vườn thú vật nhau với gấu

Người đàn ông được cho là đã say rượu, mò vào vườn thú và có hành vi tàn ác với con gấu.
Mới nhất